De Kwelle... destijds infirmerie

Afdrukken

kwelle_infirmerieIn deze gebouwen was tot 1914 de knechtenschool ondergebracht.   Deze school werd in 1880 in het kader van de 19de eeuwse schoolstrijd gebouwd als vrije jongensschool.  Toen werd in de Hoogstraat ook de huidige meisjesschool gebouwd.

In de Eerste Wereldoorlog werd de jongensschool tijdens de Slag aan de Ijzer (oktober 1914) opgevorderd door het Belgisch leger en omgevormd tot een divisiehospitaal.  Hier passeerden doorgaans enkel zieken en lichtgewonden alvorens te worden geëvacueerd richting Frankrijk.

Daarnaast deed de infirmerie ook dienst als een soort polikliniek. Een tandarts, oogarts en een dermatoloog hadden er regelmatig zitting.  Toch was de inrichting zeer pover.  In 1915 kreeg Alveringem als eerste infirmerie de beschikking over solferbaden.

In 1914 telde de school 213 leerlingen.  Sindsdien bevindt de jongensschool zich in de Nieuwstraat en werkt onder de huidige naam Spelenderwijs.

Na de oorlog werd het gebouw als parochiezaal ingericht, waarin ook de openbare bibliotheek was gevestigd.